List of 2013-15 batch

Sr. No. Roll No. Name
1. 801461001 ALICE GHAI
2. 801461002 AMANJOT KAUR LAMBA
3. 801461003 AMBIKA CHHABRA
4. 801461004 ANKIT KUMAR
5. 801461005 APLEEN KAUR
6. 801461006 ASHIMA RANA
7. 801461007 ASHINA GARG
8. 801461008 GEETIKA
9. 801461009 GURVINDER SINGH
10. 801461010 HARSHITA CHOPRA
11. 801461011 JATINDER SINGH
12. 801461012 JUPINDER KAUR
13. 801461013 KANIKA AGGARWAL
14. 801461014 KANU PRIYA
15. 801461015 MANJINDER SINGH
16. 801461017 MOHIT AHUJA
17. 801461018 NAVJOT SINGH DHINDSA
18. 801461019 PARDEEP KAUR
19. 801461020 PRIYANKA
20. 801461021 RAMANJEET
21. 801461022 RAVNEET KAUR
22. 801461023 RAVNEET SODHI
23. 801461024 RICHA DOLIA
24. 801461025 SAGUNA GOEL
25. 801461026 SAHIL GUPTA
26. 801461027 SHILPA SHARMA
27. 801461028 SHIV KUMAR
28. 801461029 SHIVANI GUPTA