List of 2014-16 batch

Sr. No. Roll No. Name
1. 601461001 Akhil Sharma
2. 601461002 Amit Kansal
3. 601461003 Anu Gupta
4. 601461004 Arvind Sharma
5. 601461005 Ashish Singh
6. 601461006 Ayushi Goel
7. 601461007 Bhanu Kiran
8. 601461008 Deepinder Kaur
9. 601461009 Dhruv Singhal
10. 601461010 Gaurav
11. 601461011 Harsh Garg
12. 601461012 Kavita Bhagnani
13. 601461013 Nickson P Jose
14. 601461014 Nidhi Bansal
15. 601461015 Nivedita
16. 601461016 Parul
17. 601461017 Pathak Kunjan
18. 601461018 Priya Bali
19. 601461019 Priya Bali
20. 601461020 Ramandeep Singh
21. 601461021 Ronak Pandya
22. 601461022 Sagar
23. 601461023 Sandeep Garg
24. 601461024 Saurabh Kala
25. 601461025 Saurav Garg
26. 601461026 Shah Raj
27. 601461027 Shubham Arora
28. 601461028 Surbhi Jindal
29. 601461029 Swati Wadhera
30. 601461030 Tanuj Sharma